Rejsby Kirke


Grønnevej 16, Rejsby
6780 Skærbæk

Sognepræst Therese B. Solten
Telefon 76 88 40 20
Mobil 23 29 70 20

Rejsby Kirke

Rejsby Kirke er grundlagt omkr. år 1175 ved vadestedet på den vigtige
drive- og handelsvej mellem Ribe og Tønder.

Kirken er udefra kendetegnet ved det ottekantede spir fra omkr. år 1500
- med forlæg fra gravkirken i Jerusalem.

Kirken fremstår lys og venlig. Stolestadernes døre er fra 1767,
træloftet fra 1798. Prædikestol med relieffer er fra 1612. Døbefonten er
senromansk, mens himlen over fonten er fra 1671. Altertavle fra 1677.

Kirkens mest markante kunstværk er korets loftsmaleri - af Mogens
Jørgensen, udført 1962. Maleriet kaldes i folkemunde for "Himmelrosen."